Tvorba

Spolupráca s výrobnými podnikmi

1956 – 1997 – Sandrik Dolné Hámre – fotogaléria
1960 – 1975
– Kovosmalt Fiľakovo – fotogaléria
1962 – 1964 – Kveta Nová Baňa – Stavebnica Janík
1964 – 1970 – Okresný priemyselný podnik Banská Štiavnica
1965 – 1970 – Okresný priemyselný podnik Dolné Hámre
1967 – 1968 – OMNIA Levoča – fotogaléria
1967 – 1969 – TATRASMALT národný podnik MATEJOVCE – fotogaléria
1968 – 1970 – OMNIA spojené strojárne a smaltovne závod Pohorelá – Návrhy hračiek pre Pohorelú
1969 – 1970 – Slovenský závod technického skla Bratislava
1970 – 1972 – Vagónka Poprad – fotogaléria
1970 – 1980 – Strojáreň Piesok – fotogaléria
1970 – 1985 – Nitrianske textilné strojárne Nitra – fotogaléria
1970 – 1988
– Závody 29. augusta Partizánske – fotogaléria
1970 – 1990 – Ústav racionalizácie kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Partizánske – fotogaléria
1971 – 1972 – Výskumný ústav balneologický Mariánske Lázne
1971 – 1972 – KOVOTEX výrobné družstvo invalidov Trenčín
1971 – 1976 – Nitranske textilné strojárne – fotogaléria
1972 – 1980 – Slovenské lodenice Komárno – fotogaléria
1972 – 1973 – Elektrotechnický výskumný ústav Dubnica nad Váhom
1972 – 1974 – Elektrosvit Nové Zámky – fotogaléria
1974 – 1976
– Strojárske a metalurgické závody Dubnica nad Váhom, závod Vyhne – fotogaléria
1975 – 1979 – Závody ťažkého strojárstva, Košice – fotogaléria
1978 – 1982
– Východoslovenské strojárne Košice – fotogaléria
1978 – 1991 – Smrečina Pukanec (UNA, Exunaco a.s.) – fotogaléria
1995 – 1999 – ZLATÝ ONIX Levice – fotogaléria

Diela realizované pre architektúru

1966 – Dekoratívna mreža pre hotel Kriváň, Liptovský Mikuláš
1966
– Dekoratívna mreža pre hotel Čavoj, Ružomberok
1967 – Riešenie interiéru vinárne návrh stolovania Vináreň Pod Chočom, Dolný Kubín
1967 – Dekoratívna mreža pre hotel Tokajík, Vysoké Tatry
1967 – Deliaca stena pre reštauráciu, Liptovský Mikuláš
1967 – Výtvarné riešenie preliezačiek MŠ + jasle, sídlisko Žabník Prievidza
1969 – Dekoratívna plastika pre reštauráciu Jednota, Turany
1970 – Výtvarné riešenie preliezačiek MŠ, sídlisko Fončorda Banská Bystrica
1972 – Plastika vstupného priečelia pre závod Podpolianske strojárne Detva, Krupina – dielo
1975 – Plot Bakošova ulica, Banská Bystrica – dielo

Výtvarné návrhy

1971 – Návrh hlavnej ceny Zlatá ruža – FOTOFORUM medzinárodný salón umeleckej fotografie Ružomberok
1976 – Návrh značiek pre vodné dielo Liptovská Mara – Značky pre vodné dielo Liptovská Mara
1990 – Návrh loga firmy UNA Pukanec – Grafický dizajn
1992 – Návrh erbu a vlaky obce Vyhne – Symboly obce Vyhne
1994 – Návrh loga firmy LESPOL spol. s r.o., Pukanec – Grafický dizajn
1996 – Návrh loga firmy LEXIS a.s., Levice – Grafický dizajn
1996 – Návrh loga firmy S.I.D. s.r.o., Levice – Grafický dizajn
2003 – Návrh loga firmy STOLAR COOP s.r.o., Pukanec – Grafický dizajn
2005 – Návrh loga firmy Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR, Pukanec – Grafický dizajn
2007 – Návrh obálky knihy a ilustrácie pre knihu „Andrej Chudoba , Kým slnko nezapadne“