V mediách

ABY DIZAJN NEBOL PROBLÉMOM

Stačilo spomenúť slovo dizajn a výrazy tváre ľudí, s ktorými sme sa stretli, náhle zvážneli. To je chúlostivý problém, na to si musíme sadnúť — boli zvyčajne prvé odpovede na naše otázky, preto sme...

Škola základ života 2, zdroj: Slovenské múzeum dizajnu

Škola základ života 2

Text pre výstavu Škola – základ života 2, Satelit, Hurbanove kasárne, Bratislava 8. 10. – 1. 11. 2015 Ján Čalovka Školské práce Jána Čalovku z čias jeho štúdia na Strednej škole umeleckého priemyslu v...

Výstava Premeny krajiny, Ján Čalovka, Hodruša Hámre, foto: Ján Čalovka ml.

Premeny krajiny – Hodruša Hámre

V dňoch 3.-10. júna 2010 bola v našej obci výstava obrazov Jána Čalovku. Ján Čalovka je bývalý dizajnér podniku Sandrik. Ako di­zajnér výrazne ovplyvnil produkciu servírovacieho náčinia. Jeho kariéra sa úspešne rozvíjala a stal...

Watch Design Nitra, vernisáž úvodní slovo Adriana Čeleďová v pozadí Ján Čalovka

Watch Design

Už samotný název „Sleduj Design“ předznamenává netradiční pojetí výstavy, která má nenásilně přilákat diváka do světa designu, a to prostřednictvím instalace, decentně zakomponované do nově zrekonstruovaných prostor Nitranské galerie. Výstava je rozdělena do tří...

Ján čalovka, návrhy dámskej obuvi, zdroj: Web umenia SNG

Web umenia

Web umenia je on-line katalóg výtvarných diel zo zbierok slovenských galérií evidovaných v Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia. Nájdete tu základné informácie o dielach a ich autoroch, ale aj pôvodné články, videá a kolekcie.Údaje...

ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA I. ZVÄZOK A-D

Encyklopédia Slovenska I.

Čalovka, Ján (21. 12. 1936 Drženice, okr. Levice) – priemyselný designér. R. 1956 absolvoval SSUP V Bratislave. R. 1956-71 pracoval ako podnikový výtvarník v n. p. Sandrik, od 1973 pôsobí v Inštitúte priemyselného disignu v Bratislave. Ako jediný...

Podvečer, olej, Ján Čalovka

Premeny krajiny očami Jána Čalovku

Vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska v Tlmačoch bola na prelome júna a júla výstava obrazov „Premeny kra­jiny“. Výstava pre autora – popredného slovenského dizaj­néra Jána Čalovku, žijúceho v Pukanci, tak trochu netypická. V...

zdroj: http://www.vipergallery.org/en/events/automatic-exhibition-czechoslovak-pavilion-expo-67-montreal

Příbory pro Montreal

DESÍTKY CEN a uznání na různých regionálních výsta­vách a veletrzích ve Stockholmu, Vídni, Budapešti a Miláně, zlatá medaile na Svě­tové výstavě v Paříži 1900, diplom a uzná­ní na Světové výsta­vě v Bruselu 1958, to...

Ján Čalovka, Výtvarný život, 4/25, 1980, Agneša Osmitzová, rodinný archív

Návšteva v ateliéri

Ján Čalovka Keď som sa roku 1974 po prvý raz vybrala do Sandriku v Dolných Hámroch. aby som sa oboznámila s históriou a súčasným výrobným programom tejto továrne a zahrnula jej dejiny do svojej...

Dezign aj v lodiarstve, Agneša Osmitzová, VÝTVARNÝ ŽIVOT, 9/1975, rodinný archív

Dezign aj v lodiarstve

Slovenské lodenice v Komárne v súvislosti s riešením nových plavidiel sa rozhodli pre spolu­prácu s priemyslovými výtvar­níkmi. Zaradili sa tak medzi vý­robné podniky, ktoré správne po­chopili význam prítomnosti de­signera pri zhotovovaní výrob­kov na kvalitatívne...