Nitrianske textilné strojárne, Nitra

Nitrianske textilné strojárne Nitra
Tvarové riešenie strojov na spracovanie bavlnenej priadze pre Nitrianske textilné strojárne Nitra.