Závody ťažkého strojárstva, Košice

Závody ťažkého strojárstva, Košice
Dizajnové riešenie ohýbačky plechov XOM pre Závody ťažkého strojárstva, Košice v rokoch 1975 - 1979 bolo spoločné riešenie výtvarníka Jána Čalovku a Jána Ondreoviča.