Strojárske a metalurgické závody Dubnica nad Váhom, závod Vyhne

Nitrianske textilné strojárne Nitra
Tvarové riešenie strojov na spracovanie bavlnenej priadze pre Nitrianske textilné strojárne Nitra.