Návrhy hračiek pre Pohorelú

Ján Čalovka  v roku 1968 predložil návrh hračky (model pásového traktora pod výrobným označením T68) a návrh obalu na túto hračku na posúdenie komisii DIELO (podnik Slovenského fondu výtvarných umení), ktorá ho schválila.
Vo výrobnom závode OMNIA spojené strojárne a smaltovne závod Pohorelá dňa 2.5.1968 vyrobili prvú funkčnú vzorku pásaka T68. Hračka sa začala predávať  v Československu, ale bola zaradená aj do katalógov na export. Podľa dobových katalógov OMNIA bol pásak v katalógoch pod označením Pasak T68 alebo KOTOM T68

Funkčný model OP69, 1969, dizajn Ján Čalovka, foto: rodinný archív
Prvý funkčný model OP69, foto: rodinný archív

Ďalšou hračkou bol návrh autíčka pod obchodným označením OP69. Návrhy  jedného modelu a grafické návrhy v rôznych prevedeniach nadstavby predložil na schválenie komisii DIELO 12.2.1969. Komisia posudzovala hračku v prevedení nákladné auto, sanitka, cisterna, nábytok, pošta, mraziarenské auto, plošinové auto a tiež návrh univerzálneho  balenia, ktoré schválila. Auto OP69 sa vyrábalo v Pohorelej len v dvoch prevedeniach a to ako  nákladné a poštové auto. Aj táto hračka sa predávala nielen  v Československu, ale aj na zahraničných trhoch.

V katalógoch OMNIA a PRAGOEXPORT sa dali nájsť pod označením Camion OP69, Camion – superestructura a KOTOM Camion OP69. Na zahraničné trhy bolo OP69 vyrábané aj modro čiernej kombinácii. Do našich obchodov sa dostali OP69 v prevedení červeno čiernej (nákladné auto) a s nadstavbou v zelenej farbe (poštové auto).

Nákladné auto OP69
zdroj: Katalóg OMNIA archív SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň
Poštové auto OP69
zdroj: Katalóg OMNIA archív SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Modrý Kameň

Tieto hračky T68 a OP69 vlastní veľa zberateľov a múzeí na Slovensku v Českej republike, určite aj v zahraničí.  No málokto tuší, kto je autorom návrhu tvarového riešenia.

Verím, že práve tento článok prispeje k novému pohľadu na tieto kovové hračky vyrábané do 80 rokov v závodoch Pohorelá.

Obal T68, dizajn: Ján Čalovka, 3D model, foto: Ján Čalovka ml.
Obal T68, dizajn: Ján Čalovka, 3D model vytvoril: Ján Čalovka ml., foto: Ján Čalovka ml.
Obal OP69, dizajn: Ján Čalovka, 3D model, foto: Ján Čalovka ml.
Obal OP69, dizajn: Ján Čalovka, 3D model vytvoril: Ján Čalovka ml., foto: Ján Čalovka ml.
Hračky OP69 a T68, Pohorelá, dizajn: Ján Čalovka, video: Ján Čalovka ml.

Práve tieto a aj iné hračky s Pohorelej si môžete pozrieť napríklad v expozíciách:

Tiež sa ti môže páčiť...