Ocenenia

1958 – Čestné uznanie za účasť na 3. Celoslovenskej výstave úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, Bratislava
1960 – Diplom za vystavené diela na výstave XII Triennale di Milano
1965 – 3. cena v odbore priemyselného tvarovania za diala vystavené na 4. celoslovenskej výstave úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva
1965 – 1. cena v odbore priemyselného tvarovania za diala vystavené na 5. celoslovenskej výstave úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva
1965 – 2. miesto v súťaži nový znak televízie Československá televízia Bratislava. (Porota rozhodla, že prvú cenu neudelí. Ján Čalovka získal 2. cenu – číslo návrhu č. 151, heslo biely kruh v čiernom poli. Porota a vedenie Čs. televízie sa rozhodlo realizovať návrh č. 176, heslo varianty – autor Pavel Janek.)
1968 – 2. cena v odbore priemyselného tvarovania za diala vystavené na 6. celoslovenskej výstave úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva
1969 – Rada výtvarnej  kultúry výroby vydal OSVEČENIE – jedálenský príbor VZOR 70, PRIOR – najlepší Československý výrobok pod číslom 3231.
1969 – Čestné uznanie v obore výtvarného umenia na súťaži UMĚLECKÁ SOUTĚŽ K 15. VÝROČÍ ZRODU LIDOVĚ DEMOKRATICKÉ ČSR
1971 – 3 miesto v súťaži „Dizajnové riešenie a unifikácia dielov a strojných častí pre obrábacie stroje“ za úlohu č. 3 – Dizajn ovládacích a oznamovacích prvkov. Súťaž bola vyhlásená Radou výtvarnej kultúry výroby, Praha.
1971 – 1. cena v súťaži na riešenie kuchynských nožov vyhlásená Radou výtvarnej kultúry, Praha
1972 – v súťaži vypísanej Výrobným družstvom v Banskej Bystrici – „Výtvarné riešenie nábytkového kovania“ – získal Ján Čalovka v kategórii II. Druhú cenu a v kategórii III. Druhú cenu
1972 – Rada výtvarné kultúry výroby Praha udelila osvedčenie – najlepší Československý výrobok č. 6053, Strojné tabuľové nožnice NTE 2500/4B, dizajnér: Ján Čalovka, konštruktér: Ján Sivčák, podnik  Strojáreň Piesok
1977 – Diplom za riešenie technicky dokonalého výrobku MECHANICKÉ TABULOVÉ NŮŽKY NTE 2000/2,5B
1980 – Cena roku za vynikajúci priemyselný dizajn, Tabuľové nožnice NTC 2.000/4, (Strojárne Piesok)
2005 – Cena Ministra kultúry SR v rámci súťaže Národná cena za dizajn

 
Ján Čalovka, 1. cena v obore priemyselného tvarovania 1965
 
Ján Čalovka, čestné uznanie za súbor príborov, 1960
 
Ján Čalovka, diplom za riešenie tab. nožníc, 1977
 
Ján Čalovka, odmena za tvarovanie jedálenského príboru, 1965
 
Ján Čalovka, čestné uznanie, 1959
 
Jan Čalovka, cena za vynikajúci výrobok roku 1980
 
Ján Čalovka, čestné uznanie, 1958
 
Ján Čalovka, 12. Triennale di Milano, 1961
 
Ján Čalovka, 3. cena v obore tvarovania 1962
 
Ján Čalovka, Cena ministra kultúry SR 2005