Ocenenia

1958 – Čestné uznanie za účasť na 3. Celoslovenskej výstave úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva, Bratislava
1961 – Diplom za vystavené diela na výstave Trienále výtvarného umenia, Miláno
1965 – 3. cena v odbore priemyselného tvarovania za diala vystavené na 4. celoslovenskej výstave úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva
1965 – 1. cena v odbore priemyselného tvarovania za diala vystavené na 5. celoslovenskej výstave úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva
1965 – 2. miesto v súťaži nový znak televízie Československá televízia Bratislava. (Porota rozhodla, že prvú cenu neudelí. Ján Čalovka získal 2. cenu – číslo návrhu č. 151, heslo biely kruh v čiernom poli. Porota a vedenie Čs. televízie sa rozhodlo realizovať návrh č. 176, heslo varianty – autor Pavel Janek.)
1969 – Rada výtvarnej  kultúry výroby vydal OSVEČENIE – jedálenský príbor VZOR 70, PRIOR – najlepší Československý výrobok pod číslom 3231.
1969 – Čestné uznanie v obore výtvarného umenia na súťaži UMĚLECKÁ SOUTĚŽ K 15. VÝROČÍ ZRODU LIDOVĚ DEMOKRATICKÉ ČSR
1971 – 3 miesto v súťaži „Dizajnové riešenie a unifikácia dielov a strojných častí pre obrábacie stroje“ za úlohu č. 3 – Dizajn ovládacích a oznamovacích prvkov. Súťaž bola vyhlásená Radou výtvarnej kultúry výroby, Praha.
1971 – 1. cena v súťaži na riešenie kuchynských nožov vyhlásená Radou výtvarnej kultúry, Praha
1972 – v súťaži vypísanej Výrobným družstvom v Banskej Bystrici – „Výtvarné riešenie nábytkového kovania“ – získal Ján Čalovka v kategórii II. Druhú cenu a v kategórii III. Druhú cenu
1972 – Rada výtvarné kultúry výroby Praha udelila osvedčenie – najlepší Československý výrobok č. 6053, Strojné tabuľové nožnice NTE 2500/4B, dizajnér: Ján Čalovka, konštruktér: Ján Sivčák, podnik  Strojáreň Piesok
1977 – Diplom za riešenie technicky dokonalého výrobku MECHANICKÉ TABULOVÉ NŮŽKY NTE 2000/2,5B
1980 – Cena roku za vynikajúci priemyselný dizajn, Tabuľové nožnice NTC 2.000/4, (Strojárne Piesok)
2005 – Cena Ministra kultúry SR v rámci súťaže Národná cena za dizajn