Plastika vstupného priečelia

V roku 1970 si objednali PPS Detva ako hlavný investor pre svoj novobudovaný závod v Krupine výtvarné riešenie vstupného priestoru o celkovej ploche 8 x 2,2 m. Výtvarným riešením bol poverený Ján Čalovka.

Model plastiky vstupného priečelia pre závod Podpolianský strojární, Krupina, dizajn: Ján Čalovka, foto: rodinný archív
Model plastiky vstupného priečelia pre závod Podpolianský strojární, Krupina, 1970, dizajn: Ján Čalovka, foto: rodinný archív

27.11.1970 Ján Čalovka predložil na schválenie komisii DIELO Bratislava model plastiky v mierke 1:10. Komisia návrh schválila. Osadené dielo bolo odovzdané v roku 1972 pred otvorením závodu PPS Krupina.

Reliéf vstupného priečelia pre závod Podpolianských strojární, Krupina, dizajn: Ján Čalovka, foto: rodinný archív
Plastika vstupného priečelia pre závod Podpolianských strojární, Krupina, 1972, dizajn a osadenie: Ján Čalovka, foto: rodinný archív
Foto MAPA GOOGLE
Plastika vstupného priečelia firmy Way Industries, Krupina, dizajn a realizácia Ján Čalovka, 1972, foto www.google.sk, 2020

Plastiku si môžete pozrieť ešte aj dnes priamo v Krupne na priečelí firmy Way Industries, Priemyselná 937.

Tiež sa ti môže páčiť...