Dizajnér – Ján Čalovka

Ján Čalovka

Ján Čalovka je jednou z osobností, ktoré dali slovenskému dizajnu druhej polovice 20. storočia špecifické črty a profesionálnu kvalitu. Nezastupiteľné miesto vo vývoji slovenského dizajnu získal najmä pôsobením v podniku Sandrik Dolné Hámre, kde pracoval desať rokov ako návrhár stolovacieho riadu, príborov a úžitkovodekoratívnych predmetov.

Vďaka jeho činnosti sa vynikajúca tradícia výrobkov zn. Sandrik spred 2. svetovej vojny rozvinula aj v nasledujúcich desaťročiach. Podnik sa stal komerčne úspešný, jeho produkcia si udržala kontakt s európskymi trendami dizajnu a ovplyvnila kultúru stolovania.

Dokonalé spracovanie materiálu, racionálne a elegantne budovaný tvar predmetov bez podliehania módnosti, hoci so znakmi dobového estetického cítenia, charakterizuje jeho tvorbu. Najznámejším dizajnom J. Čalovku je príbor Brusel 58, ktorý je jediným domácim produktom s nepretržitou výrobou od svojho vzniku v roku 1958 až do súčasnosti. (výrobu príboru VZOR 58 ukončila firma Berndorf Sandrik v roku 2018 )

zdroj: SCD Bratislava

Veď každý človek s tvorivým povolaním sa musí najskôr dokonale oboznámiť nielen s prostredím, ale i materiálom, z ktorého bude tvoriť, ako aj s tým, načo a komu bude výrobok slúžiť. Len potom dokáže prísť s niečím novým a vyhnúť sa zbytočným začiatočníckym chybám.


Ján Čalovka ( ŠŤASTIE MENOM DIZAJNÉRSTVO, NOVÉ POHRONIE, 27.1.1997)

Dizajnér totiž vždy musí trochu predbehnúť dobu …


Ján Čalovka (ŠŤASTIE MENOM DIZAJNÉRSTVO, NOVÉ POHRONIE, 27.1.1997)

Ak si človek nepripustí kritiku, neposunie sa.


Ján Čalovka (Príbor BRUSEL, Designum 01/2005)