OMNIA, Levoča

OMNIA, Levoča
Výrobnému podniku predložil Ján Čalovka štyri druhy návrhov žehličiek, z ktorých dve boli vybrané pre výrobu. Zároveň bol predložený návrh univerzálneho obalu.