ZDA Partizánske, URKOP Partizánske

ZDA Partizánske, URKOP Partizánske
Tvarové riešenie strojov pre obuvnícky a kožiarsky priemysel, ZDA a URKOP Partizánske.Dizajn etážového lisu pre URKOP Partizánske, spolupráca s akad. soch. Mariánom Drugdom.