Plot na Bakossovej ulici

Deliaci múr oddeľujúci evanjelický cintorín a experimentálnu základnú školu na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici bol realizovaný v roku 1975. Prevedený je zo sivého monolitického betónu a betónových reliefových tvárnic o rozmeroch 80 x 30 x 30 cm. Tvárnice boli odlievané do kovových foriem. Dĺžka deliaceho múru je cca 80 m. Na výtvarnom riešení Ján Čalovka spolupracoval s Ing. arch. Pavlom Rekom. Dielo bolo zaradené do zoznamu výtvarných diel na území Banskej Bystrice 1945 – 2015.

Deliaci plot, sádrový model, dizajn: Ján Čalovka, foto: rodinný archív
Deliaci plot, sádrový model, dizajn: Ján Čalovka, spolupráca Ing.arch. Pavel Rek, foto: rodinný archív

Tiež sa ti môže páčiť...