Životopis

1936 – narodil sa 21. decembra v Drženiciach okr. Levice
19421951 – Základná škola Drženice, Bátovce
19511952 – Učňovská škola Sandrik Dolné Hámre, obor pasiar (umelecký pasiar)
19521956 – štúdium na SŠUP v Bratislave – oddelenie aranžérstva (prof. J. Chovan, prof. V. Vilhan, prof. F.Moravčík)
1956 – pracuje ako priemyselný výtvarník v podniku Sandrik v Dolných Hámroch
1957 – uzavrel manželstvo s Blaženou Fúzikovu
1958 – člen SSVÚ – sekcia užitého umenia

Svadobná fotka Ján Čalovka a Blažena Fúziková, 1957
Ján Čalovka a Blažena Fúziková

1958 – narodila sa dcéra Blažena
1963 – narodil sa syn Ján

Ján Čalovka s rodinou
Ján Čalovka s rodinou, rok 1965

1966 – člen SSVÚ v obore tvarovania
1968 – uzatvára novú pracovnú zmluvu ktorou sa stáva výtvarníkom na voľnej nohe (pre podnik SANDRIK zostal vo funkcii ako samostatný výtvarník)
1970 – Minister kultúry Slovenskej soc. rep. – menoval Jána Čalovku za člena Nákupnej komisie SNG pre užitkové a priemyselné výtvarníctvo
1971 – SFVU, Bratislava – vymenoval Jána Čalovku za člena umeleckej komisie pre užité umenie a dizajn
19731978 – pracuje ako dizajnér v Inštitúte priemyselného designu v Bratislave
1979 – žije a pôsobí ako výtvarník v slobodnom povolaní v Pukanci
19921995 – pôsobí ako pedagóg na Strednom odbornom učilišti strojárskom v Hodruši – Hámroch (dnešná Súkromná škola umeleckého priemyslu – Hodruša Hámre)
2005 – Minister kultúry Slovenskej republiky udeľuje – Zvláštnu cenu ministra kultúry SR za celoživotné mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu. (Minister kultúry SR vyberal osobnosť na základe nominácii medzinárodnej poroty súťaže Národná cena za dizajn 2005.)

Cena ministra kultúry SR v celoštátnej súťaži, Národná cena za dizajn, Ján Čalovka
Cenu ministra kultúry SR, Národná cena za dizajn 2005

2011 – Nás navždy opustil

Parte Ján Čalovka
Parte Ján Čalovka