Slovenské lodenice Komárno

Slovenské lodenice Komárno
Korčekové rýpadlo KBT 400/ 200, ktoré vzniklo za autorskej spolupráce s priemyslovými vý­tvarníkmi J. Čalovkom a J. On­drejovičom, bolo v celoštátnej súťaži roku 1974 vyhlásené za „Vynikajúci výrobok roka“.Zdroj: VÝTVARNÝ ŽIVOT, 9/1975