Premeny krajiny očami Jána Čalovku

Ján Čalovka, výstavná sieň Mestského kultúrneho strediska v Tlmačoch
Ján Čalovka, výstavná sieň
Mestského kultúrneho strediska v Tlmačoch

Vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska v Tlmačoch bola na prelome júna a júla výstava obrazov „Premeny kra­jiny“. Výstava pre autora – popredného slovenského dizaj­néra Jána Čalovku, žijúceho v Pukanci, tak trochu netypická.

V tlmačskom kultúrnom dome totiž nevystavoval svoj preslávený jedálenský príbor, ktorý rokmi doslova zľudovel, vzhľadné misy a konvice, ani elegantné dámske lodičky, ba ani modely vagónov, lodí či pradiarenských strojov. Zo stien sa návštevníkovi lichotivo pri­hovárala farebná nádhera súboru zhruba tridsiatky plátien, ladených  prevažne do zlatohnedých, zelených a modrých tónov. Sad v Pukanci na jar a v zime, strom v predjarí na pozadí oblohy, ktorú práve opustilo zapadajúce slnko, kvit­núce trnky v strmej stráni pri Píle, vedľa tie isté kríky vo far­bách jesene, Sitno od Dekýša, ale i od Pukanca, sýtohnedá čerstvá oráčina, slnkom prežia­rená lesná cesta, tmavozelené vody Hrona lemované starými vŕbami a jelšami, horská krajina pri Pribyline – to sú len tak „námatkou“ spomenuté námety krajiniek, zachytené vnímavým okom umelca, ktorý ich potom preniesol – pre radosť svoju i ra­dosť okolia – na plátno. Ako mi pán Čalovka povedal, keď ma výstavou sprevádzal, umelec­kých plánov má ešte bohato. Ich realizáciou si dá (i svojmu okoliu) najkrajší darček k okrúh­lemu životnému jubileu, ktoré oslávi už na budúci rok. -ob-

Zdroj: výstrižok Prima noviny, 2006, rodinný archív

Tiež sa ti môže páčiť...