Příbory pro Montreal

Příbory pro Montreal, výstrižok z novín 1966, rodinný archív, Ján Čalovka
Jeden z mnoha druhů moderních příborů ze Sandriku

DESÍTKY CEN a uznání na různých regionálních výsta­vách a veletrzích ve Stockholmu, Vídni, Budapešti a Miláně, zlatá medaile na Svě­tové výstavě v Paříži 1900, diplom a uzná­ní na Světové výsta­vě v Bruselu 1958, to je jen nepatrná část zahraničních trofejí, které získal závod Sandrik z Dolných Hámrech. Kromě svě­toznámých příborů vyrábějí v Sandriku dalších 650 druhů výrobků. Některé z nich, napr. kyvety z nerezu a čis­tiče vzduchu, hliníkové sudy na pivo a restaurační náčiní, se u nás vy­rábějí jedině v tomto podniku.

Vraťme se však k restauračnímu náčiní, s kterým získal závod ve světě tolik slávy. Ještě před nedávnem mohli návštěvníci našich předních hotelů International, Děvín a Jalta obdivovat nové moderní příbory. Svým vkusem a praktičností obstály i u číšníků. Zkoušky dopadly na výbornou. Tuto kolekci, která obsahuje 23 druhů pří­borů a 39 druhů jiného náčiní, vyrobí v Sandriku pro československé restaurace na montrealské výstavě.

„Byl to náročný, ale vděčný úkol,“ řekl nám podnikový výtvarník Ján Čalovka, který je autorem většiny druhů kolekce. A co všechno v ní bude? Každá restaurace bude mít náčiní podle svého poslání a architektury. Pro Staropražskou restauraci zhotovuje postříbřený příbor, pro Slovenskou vinárnu příbor s kombi­nací stříbro-mahagon-polysandr. Zámecká restaurace bude vybavena po­stříbřeným příborem s držadly z černého ebenového dřeva. V restaura­cích bude i další exkluzivní zařízeni, jako např. lihové ohřívače na pří­pravu jídel, chladiče na víno, postříbřené a s ebenovým dřevem kombi­nované svícny, mixéry na přípravu míchaných nápojů. Výrobci pama­tují i na ochranu povrchu kolekce během přepravy lodí. Dokonalým ba­lením a konzervováním povrchu postříbřených výrobků pomocí akrylové­ho náteru uchrání soupravy příborů před oxydací a jejich znehodnocením. Sandričtí výrobci jistě i dnes vynaloží všechno úsilí, aby v Montrealu dosáhli stejného úspěchu jako na Světové výstavě v Bruselu. (hj)

Zdroj: výstrižok z novín 1966, rodinný archív, Ján Čalovka


Výrobky z Dolných Hámrov na EXPO 1967, Zdroj: www.vtedy.sk

Výrobky z Dolných Hámrov na EXPO 1967, Dizajn: Ján Čalovka , Foto: archív TASR, autor J. Valko/14. októbra 1966
Výrobky z Dolných Hámrov na EXPO 1967, Dizajn: Ján Čalovka , Foto: archív TASR, autor J. Valko/14. októbra 1966
Výrobky z Dolných Hámrov na EXPO 1967, Dizajn: Ján Čalovka , Foto: archív TASR, autor J. Valko/14. októbra 1966
Výrobky z Dolných Hámrov na EXPO 1967, Dizajn: Ján Čalovka , Foto: archív TASR, autor J. Valko/14. októbra 1966
Výrobky z Dolných Hámrov na EXPO 1967, Dizajn: Ján Čalovka , Foto: archív TASR, autor J. Valko/14. októbra 1966
Výrobky z Dolných Hámrov na EXPO 1967, Dizajn: Ján Čalovka , Foto: archív TASR, autor J. Valko/14. októbra 1966
Výrobky z Dolných Hámrov na EXPO 1967, Dizajn: Ján Čalovka , Foto: archív TASR, autor J. Valko/14. októbra 1966
Výrobky z Dolných Hámrov na EXPO 1967, Dizajn: Ján Čalovka , Foto: archív TASR, autor J. Valko/14. októbra 1966

Tiež sa ti môže páčiť...