Premeny krajiny – Hodruša Hámre

V dňoch 3.-10. júna 2010 bola v našej obci výstava obrazov Jána Čalovku.

Výstava Premeny krajiny, Ján Čalovka, Hodruša Hámre, foto: Ján Čalovka ml.
Výstava Premeny krajiny, Ján Čalovka, Hodruša Hámre, foto: Ján Čalovka ml.

Ján Čalovka je bývalý dizajnér podniku Sandrik. Ako di­zajnér výrazne ovplyvnil produkciu servírovacieho náčinia. Jeho kariéra sa úspešne rozvíjala a stal sa významným dizajnérom rôznych úžitkových výrobkov na Slovensku. Tak išiel čas.

Výstava Premeny krajiny, Ján Čalovka, Hodruša Hámre, foto: Ján Čalovka ml.
Výstava Premeny krajiny, Ján Čalovka, Hodruša Hámre, foto: Ján Čalovka ml.

Z mladého návrhára sa stal významný dizajnér. Realizoval sa v Inštitúte priemyselného dizajnu v Bratislave, potom ako výtvarník v slobodnom povolaní a súčasne pedagóg. Svojou výtvarnou tvorbou výrazne ovplyvnil a zasiahol do vývoja dizajnu na Slovensku. Bola zameraná na priemyselnú výrobu, strojársky priemysel, kuchynské smaltované nádoby, sporáky, nábytok pre konštruktérske kancelárie, obuvnícke stroje, lode, vagóny. Zaujal návrhmi dámskej obuvi, ale do povedomia sa vpí­sal najmä servírovacím náčiním vyrábaným desaťročia v továrni Sandrik.

Ján Čalovka žije v Pukanci, pracuje s mramorom, z kto­rého navrhuje drobné predmety úžitkového charakteru ako svietniky, stojany na perá. Intenzívne sa venuje maľovaniu pastelov a olejov s námetom krajiny v okolí Pukanca. Má za sebou nielen množstvo realizácií v rôznych odvetviach priemyslu, ale aj desiatky kolektívnych výstav na Sloven­sku a v zahraničí. Jeho návrhy príborov, servírovacieho náčinia, kresby a dobové materiály sú súčasťou zbierok SNG v Bratislave.

Výstava Premeny krajiny, Ján Čalovka, Hodruša Hámre, foto: Ján Čalovka ml.
Výstava Premeny krajiny, Ján Čalovka, Hodruša Hámre, foto: Ján Čalovka ml.

Ako bývalý zamestnanec Sandriku sa rozhodol uspo­riadať výstavu aj v našej obci. Nemôžem hodnotiť umelecké diela, ale z jeho obrazov krásnej slovenskej krajiny vyžaruje teplo a je potešením mať doma jeho obraz.

Výstava výtvarných prác Jána Čalovku bola zároveň stretnutím bývalých spolupracovníkov a priateľov spolu s jeho manželkou Blaženou, ktorá u nás dlhé roky pôsobila ako učiteľka a neskôr ako riaditeľka ZŠ.

Ján Čalovka sa zaradil medzi významných ľudí, ktorí pôsobili v továrni Sandrik a žili v našej obci.

D. Urámová

Zdroj: KLOPAČKA noviny občanov obce Hodruša Hámre, č.3/ november 2010, doplnený o foto z výstavy, autor: Ján Čalovka ml.

Tiež sa ti môže páčiť...