Encyklopédia Slovenska I.

ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA I. ZVÄZOK A-D

Čalovka, Ján (21. 12. 1936 Drženice, okr. Levice) – priemyselný designér. R. 1956 absolvoval SSUP V Bratislave. R. 1956-71 pracoval ako podnikový výtvarník v n. p. Sandrik, od 1973 pôsobí v Inštitúte priemyselného disignu v Bratislave. Ako jediný čs. výtvarník sústavne sa venuje tvorbe stolového náčinia, od polovice 60. rokov pracuje aj v oblasti designu výrobných strojov a strojárenských celkov (lisy, ohýbačky, textilné stroje, vagóny, lode).  Od 1958 (EXPO Brusel) veľakrát reprezentoval čs. priemyselné výtvarníctvo doma i v zahraničí. Získal viacero cien z výstav a súťaží.

Zdroj: ENCYKLOPÉDIA SLOVENSKA I. ZVÄZOK A-D, VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, 1977

Tiež sa ti môže páčiť...