SANDRIK, Dolné Hámre

Príbory SANDRIK

Sú to predmety tichej ne nápadnej elegancie s plným rešpektovaním účelovej a úžitkovej kvality, z ktorých mnohé dodnes nestratili nič so svojej vizuálnej a úžitkovej hodnoty.
Zdroj: DESIGN UM 1/1995, Ján Čalovka -TICHÉ UMENIE / QUIET ART, Agáta Žačková

Kuchynské a servírovacie nádoby SANDRIK

Omáčníky, misky, podnosy zostávajú stále predmetmi, ktoré nepodliehajú módnosti, i keď sa v nich jednoznačne odráža dobové cítenie línie a tvaru.
Zdroj: DESIGN UM 1/1995, Ján Čalovka -TICHÉ UMENIE / QUIET ART, Agáta Žačková